>>Faculties

wqm

 

Quan-Ming Wang

Professor

qmwang@tsinghua.edu.cn

 
>>Postdoctoral Fellow 

ysf

 

Shang-Fu Yuan

Postdoc (2018-)

shangfuyuan@mail.tsinghua.edu.cn

 
>>Ph.D. Candidates
 

gzj

 

Zong-Jie Guan

magic0517@mail.tsinghua.edu.cn

nza

 

Zi-Ang Nan

nanziang@qq.com

 
 

wjq

 

Jia-Qi Wang

wangjq16@mails.tsinghua.edu.cn

ljj

 

Jiao-Jiao Li

li-jj17@mails.tsinghua.edu.cn

 
 

hf

 

Feng Hu

huf17@mails.tsinghua.edu.cn

hf

 

Wen-Di Liu

lwd18@mails.tsinghua.edu.cn

 
 

hf

 

Xu-Shuang Han

hanxs18@mails.tsinghua.edu.cn

 
>>Undergraduate
 

 

Jia-Bao Ji

 

 

 

Rui-Lin He

 

 

 
 

 

Yi-Fan Zhao

 
>>Former Members: Ph.D. & M.S.

ysf

 

Shang-Fu Yuan

Ph.D. (2012-2018)

duyang

 

Yang Du

M.S. (2015-2018)

 
 

wt

 

Ting Wang

M.S. (2015-2018)

 

zwh

 

Wen-Han Zhang

M.S. (2015-2018)

 
 

 

Jin-Yuan Zhang

M.S. (2014-2017)

 

Pei Li

M.S. (2014-2017)

 
 
zjl

 

Jiu-Lian Zeng

M.S. (2014-2017)

 

 

Zhan-Guo Jiang

Ph.D. (2013-2016)

 
      

 

Jian-Yu Wang

M.S. (2013-2016)

 

Xiao-Yun Liu

M.S. (2013-2016)

 
 

 

Kuan-Guan Liu

Ph.D. (2012-2015)

 

Shan-Shan Chang

M.S. (2012-2015)

 
 

wxk

 

Xian-Kai Wan

Ph.D. (2011-2017)

 

Su-Kun Chen

M.S. (2011-2014)

 
 

 

Yang Yang

Ph.D. (2011-2016)

 

Xiao-Li Pei

Ph.D. (2010-2015)

 
 

 

Jin-Lian Cao

M.S. (2010-2013)

 

Zhen Lei

Ph.D. (2009-2015)

Postdoc(2016-2018)

 
 

 

Ying Xiao

M.S. (2009-2012)

 

Li-Qin Mo

M.S. (2009-2012)

 
 

 

Li-Jia Sun

M.S. (2009-2012)

 

Juan Qiao

M.S. (2008-2011)

 
 

 

Zhi-Ying Deng

M.S. (2008-2011)

 

Yang-Juan Li

M.S. (2008-2011)

 
 

 

Dong-Jiang Li

M.S. (2008-2011)

 

Zhi-Jun Huang

M.S. (2007-2009)

 
 

 

Hua-Bin Wu

M.S. (2007-2010)

 

Jian-Hua Jia

Ph.D. (2006-2012)

 
 

Shu-Dan Bian

M.S. (2006-2009)

Mei-Li Chen

M.S. (2005-2008)

 
 
>>Former Members: B.S.

 

 

Gen Li

 

 

Xi-Yan Liu

 
 

 

 

Tan Wang

 

 

Hao Zheng

   
 

 

 

Zi-Ang Nan

 

 

Jia-Qi Wang

 

 

 

 

 

Yang Yang

   
   Shu Zhang    Xiang Gao